Wypożyczalnia osuszaczy

Wypożycz oszusacz powietrza ze względu na specyfikę działania (wypożyczalnia osusaczy Wrocław):

Osuszacz adsorpcyjny
to urządzenie służące do osuszania powietrza z zawartej w nim wilgoci. Dokonuje się to dzięki wykorzystaniu zjawiska adsorpcji. Adsorpcja to gromadzenie się na powierzchni ciała stałego (adsorbentu) gazu lub płynu. Jeżeli siła przyciągania cząsteczek adsorbentu jest wystarczająco duża, by pokonać własną obcej cząsteczki, to cząsteczka ta przyczepia się do jego powierzchni. Materiały, które posiadają zdolność adsorpcji wilgoci zwane są desykantami. Najczęściej stosowane desykanty to aktywowany tlenek aluminium, żel krzemionkowy, chlorek litu, sito molekularne. Zależnie od zastosowanej technologii i desykantu umożliwiają one osuszenie powietrza w niezwykle wysokim stopniu (punkt rosy do -70 stopni Celsjusza w przypadku osuszaczy sprężonego powietrza). Występują dwa podstawowe rodzaje tych urządzeń.

Osuszacz membranowy sprężonego powietrza
to urządzenie przeznaczone do usuwania wilgoci, którego głównym elementem jest membrana wykonana z włókna polimerowego, przez którą przenikają cząsteczki wody z osuszanego powietrza.

Osuszacz ziębniczy
to urządzenie służące do usuwania wilgoci z powietrza. Następuje to poprzez schłodzenie powietrza do temperatury bliskiej temperaturze zamarzania wody, które powoduje skroplenie zawartej w powietrzu wilgoci. Skroplona wilgoć następnie jest zbierana w tzw separatorze wody i odprowadzana na zewnątrz osuszacza. Medium schładzającym jest czynnik ziębniczy.
Występują dwa podstawowe rodzaje tych urządzeń osuszacze ziębnicze powietrza atmosferycznego, osuszacze ziębnicze sprężonego powietrza.

W swojej przynależności osusacze powietrza to urządzenie pneumatyczne, którego zadaniem jest usunięcie wilgoci ze sprężonego powietrza do wymaganego ciśnieniowego punktu rosy. Do zastosowań przemysłowych przyjmuje się jako powietrze wystarczająco suche mające zadaną wilgotność.

©2024 Rental Wrocław. All Rights Reserved. Designed By Sfera Biznesu & Other Media